Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Vương

Tìm 1 số là bội của số 50,biết rằng 2 lần số đó là một số nhỏ hơn 101.
Xin chú ý! Mình đang trong tình thế cần được giải cứu! Có ai có thể đưa cho mình một lời khuyên hữu ích không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để tìm 1 số là bội của số 50 sao cho 2 lần số đó là một số nhỏ hơn 101, ta có thể thử lần lượt các số bội của 50 từ nhỏ đến lớn cho đến khi được một số thỏa mãn điều kiện đề bài.

Phương pháp giải:
1. Thử số 50: 2 lần 50 = 100 < 101 (thỏa mãn điều kiện).
- Số đáp án là 50.

Một cách khác, ta cũng có thể giải bài toán bằng cách sử dụng phương trình.

Phương pháp giải (sử dụng phương trình):
Gọi số cần tìm là x.
Theo đề bài: 2x < 101
=> x < 101/2
=> x < 50.5

Số cần tìm là một số bội của 50, vì vậy x phải là 50 hoặc những số lớn hơn và nhỏ hơn 50.

Phân tích từng trường hợp:
- Nếu x = 50: 2 lần 50 = 100 < 101 (thỏa mãn điều kiện).
=> Số đáp án là 50.

Vậy kết quả là 50.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Để tìm số là bội của 50 và nhỏ hơn 101, ta chia 101 cho 50 và lấy phần nguyên, tức là 2. Vậy số cần tìm là 50 * 2 = 100.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Ta cần tìm số là bội của 50 và nhỏ hơn 101. Gọi số cần tìm là x. Ta có phương trình: 2x < 101. Giải phương trình này, ta được x < 50. Ta tìm số bội của 50 lớn nhất nhỏ hơn 50, tức là số 50. Số 50 cũng là một bội của 50 nên thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Số 50 có các bội là: 1, 2, 5, 10, 25, 50. Để tìm số thỏa mãn yêu cầu là 2 lần số đó nhỏ hơn 101, ta chia 101 cho 2 và lấy phần nguyên, tức là 50. Số 50 cũng là một bội của 50 nên thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Số 50 có các bội là: 1, 2, 5, 10, 25, 50. Ta tìm số thỏa mãn yêu cầu là số đó phải nhỏ hơn 101. Cách đơn giản nhất là tìm số bội của 50 lớn nhất nhỏ hơn 101, tức là số 50. Vậy số thỏa mãn yêu cầu là 50.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.28810 sec| 2228.68 kb