Lớp 9
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
Trương Ngô Thanh Như Thanh Như

Tiềm nghiệm nguyên của phương trình : x + y= 3xy – 9
Cho x,y >0 GTNN của P= (x^2– xy + y^2)/(√xy (x+y ))
Tiềm 2019 số liên tiếp mà trong đó không có không có số nguyên tố nào?
Có ai ở đây rành về vấn đề này không nhỉ? Mình thật sự cần một tay giúp để giải quyết nó, Bạn nào có thể giúp được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải phương trình x + y = 3xy - 9, ta có thể làm như sau:

Đưa các thành phần của phương trình về cùng một bên:
x + y - 3xy + 9 = 0

Rearrange các thành phần:
-3xy + x + y + 9 = 0

Áp dụng phương pháp khử Gauss để giải phương trình này.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Vì delta > 0, nên phương trình có hai nghiệm phân biệt là x1 = (-b + √delta) / (2a) và x2 = (-b - √delta) / (2a).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giải phương trình 3x^2 - 3x - 9 = 0 bằng cách áp dụng công thức delta, ta có delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4(3)(-9) = 81.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để tìm tiềm nghiệm nguyên của phương trình x + y = 3xy - 9, ta thay y = 3xy - x - 9 vào phương trình x + y = 3xy - 9, ta có x + 3xy - x - 9 = 3xy - 9, suy ra 3x^2 - 3x - 9 = 0.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để tìm giá trị của x và y, ta giải hệ phương trình x + y = 3xy - 9 và x, y > 0.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44609 sec| 2248.672 kb