Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Linh

Thì hiện tại đơn môn tiếng anh là gì vs thì hiện tại tiếp diển là gì???
Các bẹn thân yêu ơi, mình đang bế tắc với câu hỏi này, Bạn nào có thể chỉ mình cách làm với?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Đầu tiên, ta cần hiểu ý nghĩa của hai thì trong câu hỏi.
- Thì hiện tại đơn (Simple Present) diễn tả sự thật hiển nhiên, sự việc xảy ra thường xuyên, sự thói quen, hoạt động lặp đi lặp lại.
- Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) diễn tả sự việc đang xảy ra tại thời điểm nói hoặc xung quanh thời điểm nói.

Câu trả lời:
- Thì hiện tại đơn môn tiếng Anh là: Simple Present tense.
- Thì hiện tại tiếp diễn là: Present Continuous tense.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Thì hiện tại tiếp diễn trong môn Tiếng Anh tương ứng với biểu thức 'S + be + V(ing)', ví dụ: They are studying at the library right now.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Thì hiện tại đơn trong môn Tiếng Anh tương ứng với biểu thức 'S + V(s/es)', ví dụ: She plays soccer every weekend.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Thì hiện tại đơn môn tiếng anh là gì vs thì hiện tại tiếp diển là gì???

Trả lời :

Thì hiện tại đơn môn tiếng anh là gì : 

Thì hiện tại đơn (Simple Present hoặc Present Simple)  một thì trong ngữ pháp tiếng Anh nói chung. Thì hiện tại đơn diễn tả một hành động hay sự việc mang tính chất chung chung, tổng quát lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hay một hành động diễn ra trong thời gian ở hiện tại.

 thì hiện tại tiếp diển là gì :

Thì hiện tại tiếp diễn là một thì trong tiếng Anh hiện đại, là một dạng động từ được sử dụng trong tiếng Anh hiện đại kết hợp thì hiện tại với khía cạnh không kiểm soát. Nó có thể được sử dụng trong cả tâm trạng chỉ định và phụ. Khoảng 5% động từ trong tiếng Anh nói ở dạng liên tục hiện nay.

^ HT ^

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49986 sec| 2248.102 kb