Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Hạnh

Thênh thênh ngồi đám ...xanh hơn ngồi chiếu;thập thò,thập thò ....chẳng hết;Thượng điền tích.....,hạ điền khan;Đại mộc lưu ....bất đắc hồi cô;Thôi,cơm no rượu .... tôi xin vô phép mai ta lên quan sớm.Các bạn hãy tìm một từ ở chỗ .......                                                                                                                                                                                                                                               
Mình cần một chút hỗ trợ từ cộng đồng ở đây. Câu hỏi của mình có lẽ khá đặc biệt, nhưng hy vọng ai đó có thể giúp đỡ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Câu hỏi Ngữ văn Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24177 sec| 2230.594 kb