Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Hưng

Their family ****** a small room near the factory. Giúp tớ với! Nhanh nhé, tớ cần gấp!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc câu hỏi và hiểu ý nghĩa của từ chỗ trống.
2. Xác định nghĩa cần điền vào chỗ trống.
3. Tìm một từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống.
4. Kiểm tra lại câu trả lời để đảm bảo nó hợp lý trong cấu trúc câu.

Câu trả lời:

- Their family rented a small room near the factory.
- Their family occupied a small room near the factory.
- Their family leased a small room near the factory.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Phương pháp giải:

- Cách giải trực tiếp: Cộng số 1 với số 1, ta sẽ có kết quả là 2.

- Cách giải bằng tính căn bản: Đối với câu hỏi này, kết quả là 2, là một kết quả căn bản và chấp nhận được.

Câu trả lời: 1+1=2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.35148 sec| 2209.57 kb