Lớp 8
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Việt

Thế nào là vật  liệu dẫn điện, cách điện, cho ví dụ?
Mình rất cần một số ý kiến từ các Bạn để giải quyết một câu hỏi khó khăn mà mình đang đối mặt này. Ai đó có thể đưa ra gợi ý giúp mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để trả lời câu hỏi trên, ta có thể sử dụng phương pháp định nghĩa và đưa ra ví dụ cụ thể. Dưới đây là cách làm:

Phương pháp làm:
1. Định nghĩa vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện.
2. Đưa ra ví dụ cụ thể cho mỗi loại vật liệu.

Câu trả lời:
1. Vật liệu dẫn điện là các loại vật liệu có khả năng dẫn điện, tức là cho phép dòng điện chảy qua một cách dễ dàng. Ví dụ về vật liệu dẫn điện là kim loại như đồng, nhôm, sắt, và vàng.

2. Vật liệu cách điện là các loại vật liệu có khả năng ngăn cản dòng điện chảy qua. Nó không cho phép dòng điện truyền qua một cách dễ dàng. Ví dụ về vật liệu cách điện là các loại nhựa, gốm, thủy tinh, và cao su.

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng câu trả lời đã trả đúng câu hỏi và không viết những gì không liên quan.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Một ví dụ về vật liệu cách điện là thủy tinh. Thủy tinh là một nguyên liệu không dẫn điện dòng điện và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng điện tử và cách điện.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Ví dụ khác về vật liệu dẫn điện là nước muối. Nước muối bằng cách tạo thành các ion Na+ và Cl-, làm cho nước muối có khả năng dẫn điện dòng điện.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Vật liệu cách điện là loại vật liệu không dẫn điện dòng điện. Ví dụ như nhựa, cao su, gốm sứ, chúng có khả năng cách điện tốt.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Vật liệu dẫn điện là loại vật liệu có khả năng dẫn điện dòng điện. Ví dụ ta có kim loại như đồng, sắt, nhôm, chúng có khả năng dẫn điện tốt.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Công nghệ Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46827 sec| 2248.047 kb