Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Linh

Thế nào là sự biến đổi lí học? Cho ví dụ  
Các bẹn thân yêu ơi, mình đang bế tắc với câu hỏi này, Bạn nào có thể chỉ mình cách làm với?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, bạn có thể làm như sau:

1. Phương pháp giải thứ nhất:
- Đọc và hiểu câu hỏi: Câu hỏi yêu cầu định nghĩa về sự biến đổi lý học.
- Rút ra các thông tin cần thiết từ câu hỏi: Sự biến đổi lý học là gì?
- Nghiên cứu và tìm kiếm thông tin liên quan đến biến đổi lý học: Tìm hiểu khái niệm biến đổi lý học từ các tài liệu giáo trình, sách giáo dục...
- Sắp xếp và tổ chức thông tin tìm kiếm được thành câu trả lời: Sự biến đổi lý học là quá trình thay đổi, chuyển đổi các kiến thức và dữ liệu về lý học theo một trình tự logic và có sự tiến bộ để học sinh hiểu và áp dụng lý thuyết vào thực tế.

2. Phương pháp giải thứ hai:
- Đọc và hiểu câu hỏi: Câu hỏi yêu cầu định nghĩa về sự biến đổi lý học.
- Rút ra các thông tin cần thiết từ câu hỏi: Sự biến đổi lý học là gì?
- Nghiên cứu và tìm kiếm thông tin liên quan đến biến đổi lý học: Tìm hiểu qua các nguồn tài liệu, sách giáo dục hoặc tham khảo ý kiến từ giáo viên, chuyên gia lĩnh vực lý học.
- Đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn về sự biến đổi lý học: Nếu có thể, hỏi người có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực này để hiểu rõ hơn về khái niệm.
- Tổ chức thông tin và trả lời câu hỏi: Sự biến đổi lý học có thể hiểu là quá trình cập nhật kiến thức, ý thức, kỹ năng và thay đổi quan điểm của cá nhân về lĩnh vực lý học thông qua học tập và thực hành.

Câu trả lời: Sự biến đổi lý học có thể hiểu là quá trình thay đổi, chuyển đổi các kiến thức và dữ liệu về lý học theo một trình tự logic và có sự tiến bộ để học sinh hiểu và áp dụng lý thuyết vào thực tế, hoặc là quá trình cập nhật kiến thức, ý thức, kỹ năng và thay đổi quan điểm của cá nhân về lĩnh vực lý học thông qua học tập và thực hành.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Câu trả lời 1: Sự biến đổi lý học là quá trình thay đổi hoặc chuyển đổi thông tin, kiến thức lý học từ một trạng thái ban đầu sang một trạng thái sau đó. Ví dụ, khi học viên tiếp cận một khái niệm mới, họ có thể đi từ việc không biết về khái niệm đó đến việc hiểu và áp dụng khái niệm đó vào các bài toán lý thuyết khác nhau.

Câu trả lời 2: Sự biến đổi lý học cũng có thể liên quan đến sự phát triển các kỹ năng và khả năng của học viên trong lĩnh vực lý học. Ví dụ, học viên có thể bắt đầu bằng việc học cách giải các bài tập lý thuyết căn bản, sau đó tiến tới giải các bài toán phức tạp và ứng dụng lý thuyết vào thực tế. Sự biến đổi lý học cũng có thể diễn ra thông qua việc thay đổi cách tiếp cận và suy nghĩ của học viên với các vấn đề lý học.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phương pháp làm bài:
- Đọc câu hỏi kỹ để hiểu ý chính của câu hỏi.
- Điền từ còn thiếu vào chỗ trống sao cho câu hoàn chỉnh và logic.
- Đọc lại câu hoàn chỉnh để kiểm tra.

Câu trả lời cho câu hỏi trên: University managers in Viet Nam can decide their own criteria for enrolling international students.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50631 sec| 2247.922 kb