Lớp 9
60điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
hàn văn đức

tại sao toán rát nhiều thứ nhưng chỉ áp dugj rất ít ở ngoài đời:))
Làm ơn giúp mình với! Mình cần tìm câu trả lời cho một câu hỏi mình đã mất nhiều thời gian suy nghĩ mà chưa ra. Cảm ơn rất nhiều!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
1. Phân tích câu hỏi: Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rằng toán học là một ngành khoa học và thuật toán học chứa nhiều khái niệm và công thức. Câu hỏi đề cập đến sự thiếu thực tế của toán học trong cuộc sống hàng ngày.
2. Đặt câu hỏi: Tại sao toán rất nhiều thứ nhưng chỉ áp dụng rất ít trong cuộc sống hàng ngày?
3. Thu thập thông tin: Trả lời câu hỏi này đòi hỏi một số kiến thức về toán học, kinh nghiệm và quan sát về cuộc sống hàng ngày.
4. Suy luận và phân tích: Dựa trên thông tin và kiến thức thu thập được, chúng ta có thể đưa ra các lập luận và phân tích.
5. Cung cấp câu trả lời: Dựa vào suy luận và phân tích từ bước 4, ta có thể cung cấp một hoặc nhiều câu trả lời thích hợp cho câu hỏi đề ra.

Câu trả lời:
1. Cách giải bằng suy luận: Một lí do có thể là toán học chú trọng vào việc phân tích và giải quyết các vấn đề theo cách hợp lý và logic, trong khi trong cuộc sống thực, chúng ta thường phải đối mặt với sự không nhất quán, tính chất không chắc chắn, và tương tác xã hội phức tạp mà toán học không thể mô hình hoá hoặc áp dụng trực tiếp.
2. Cách giải bằng ví dụ: Toán học cũng rất quan trọng trong nhiều lĩnh vực thực tế như kỹ thuật, khoa học, tài chính, thống kê, nhưng với đa số người dân thông thường, việc sử dụng kiến thức toán học hàng ngày ít hơn vì chúng ta đã có công cụ và kỹ thuật số để thực hiện tính toán phức tạp cho chúng ta.
3. Cách giải bằng khái niệm: Toán học cũng là một công cụ tư duy, giúp chúng ta rèn luyện tư duy logic, tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề. Mặc dù không áp dụng trực tiếp, nhưng kiến thức toán học được sử dụng để thiết kế và phát triển công nghệ, xây*** các mô hình cho các ngành công nghiệp và xã hội, và giúp chúng ta nắm bắt được cơ sở lý thuyết để hiểu được thế giới xung quanh chúng ta.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Đôi khi, mọi thứ xung quanh chúng ta quá phức tạp và đa dạng để chỉ dựa vào toán học để giải quyết, nên dường như toán học không áp dụng nhiều hơn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Có những khía cạnh của toán học rất trừu tượng và khó hiểu, không phù hợp để áp dụng trực tiếp vào đời sống hàng ngày.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Toán học thường dùng các định lý, công thức phức tạp để giải quyết các vấn đề cụ thể, trong khi thực tế có thể yêu cầu những giải pháp đơn giản và nhanh chóng hơn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Có một số thiết lập trong toán học chỉ phù hợp với một số trường hợp đặc biệt trong thực tế, nên chúng ít được áp dụng rộng rãi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.55904 sec| 2263.516 kb