Lớp 6
10điểm
2 năm trước
Nguyễn ngọc minh anh

Tác động vật lý là gì ?
Hi cả nhà! Mình đang hơi loay hoay với một câu hỏi khó nhằn. Bạn nào nhẹ nhàng, kiên nhẫn giúp mình với được không? Cảm ơn tất cả rất nhiều!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

1. Định nghĩa từ: Tìm hiểu ý nghĩa của cụm từ "tác động vật lý" thông qua tìm hiểu các từ ngữ riêng lẻ. "Tác động" có nghĩa là ảnh hưởng, va chạm hay thay đổi trạng thái. "Vật lý" là nhánh khoa học nghiên cứu về các đặc điểm và quy luật của vật chất và năng lượng trong tự nhiên.

2. Kết hợp ý nghĩa các từ: Từ ý nghĩa của từng từ, suy ra ý nghĩa tổng thể của cụm từ "tác động vật lý" là ảnh hưởng, va chạm hoặc thay đổi trạng thái của vật chất bằng cách sử dụng các quy luật và đặc điểm của vật lý.

Câu trả lời:
"Tác động vật lý" là quá trình ảnh hưởng, va chạm hoặc thay đổi trạng thái của vật chất bằng cách sử dụng các quy luật và đặc điểm của vật lý.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Tác động vật lý là tác động tạo ra sự thay đổi trong vật. Có ba loại tác động vật lý chính là tác động đẩy, tác động kéo và tác động xoắn. Tác động đẩy là tác động làm thay đổi vị trí của vật, tác động kéo là tác động làm thay đổi hình dạng của vật, và tác động xoắn là tác động làm thay đổi góc quay của vật. Công thức số học được áp dụng để tính toán và mô tả các tác động vật lý này.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Tác động vật lý là hiện tượng gây ra sự thay đổi về vị trí, hình dạng, trạng thái hoặc tốc độ của một vật khi có một lực tác động lên vật đó. Tác động vật lý có thể được biểu diễn bằng các công thức số học như s = ut + (1/2)at^2, trong đó s là khoảng cách vật đi được, u là vận tốc ban đầu, t là thời gian và a là gia tốc.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47619 sec| 2250.867 kb