Lớp 8
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Hưng

So sánh các cuộc đấu tranh cuối tk XIX với các cuộc đấu tranh đầu tk XX?
Chào cả nhóm, mình biết mình không giỏi lắm ở chuyện này, nhưng mình cũng biết mình có những người bạn thông minh ở đây. Cần một tay giúp đỡ gấp!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Nắm vững các cuộc đấu tranh cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.
2. Tìm hiểu và so sánh các yếu tố chung và khác nhau giữa các cuộc đấu tranh này.
3. Xác định mục đích, phương pháp và kết quả của từng cuộc đấu tranh.
4. So sánh sự tương đồng và sự khác biệt giữa các cuộc đấu tranh này.

Câu trả lời:

Các cuộc đấu tranh cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX có nhiều điểm tương đồng và khác biệt.

Tương đồng:
- Cả hai giai đoạn này đều có xu hướng đấu tranh chống lại chế độ đồng quyền, phong kiến hay thực dân.
- Cả hai giai đoạn đều coi việc giành độc lập, tự do, bình đẳng và công lý là mục tiêu chung.
- Cả hai giai đoạn đều sử dụng phương pháp đấu tranh hòa bình và vũ trang để đạt được mục tiêu.
- Cả hai giai đoạn đều có sự tham gia của đại đa số người dân, bao gồm các nhóm giới, tầng lớp và tầng lớp trong xã hội.

Khác biệt:
- Cuộc đấu tranh cuối thế kỷ XIX thường tập trung vào việc chống chế độ phong kiến truyền thống, trong khi cuộc đấu tranh đầu thế kỷ XX tập trung vào chống lại chế độ thực dân và chế độ tư bản.
- Cuộc đấu tranh cuối thế kỷ XIX thường diễn ra tại các nước có chế độ chuyên quyền, trong khi cuộc đấu tranh đầu thế kỷ XX thường diễn ra ở các nước thuộc địa.
- Các hình thức đấu tranh trong cuối thế kỷ XIX thường là những cuộc cách mạng dân tộc, trong khi cuộc đấu tranh đầu thế kỷ XX thường là sự tổ chức các phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Sự tương đồng và khác biệt trong các cuộc đấu tranh cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX thể hiện sự phát triển và sự tiếp cận khác nhau trong việc thực hiện các cuộc cách mạng xã hội và chính trị.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

So sánh các cuộc đấu tranh cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, ta thấy rằng các cuộc đấu tranh đầu thế kỷ XX thường có tầm ảnh hưởng toàn cầu hơn. Với sự phát triển của công nghệ thông tin và giao thông vận tải, những thông tin về cuộc đấu tranh đầu thế kỷ XX có thể lan truyền nhanh chóng và rộng rãi khắp thế giới. Trong khi đó, các cuộc đấu tranh cuối thế kỷ XIX thường được biết tới và ảnh hưởng chủ yếu trong vùng lãnh thổ nơi diễn ra.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

So sánh các cuộc đấu tranh cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, ta cũng nhận thấy rằng các cuộc đấu tranh đầu thế kỷ XX thường có sự tổ chức mạnh mẽ hơn. Một số tổ chức cách mạng nổi tiếng như Bolchevik ở Nga và Việt Minh ở Việt Nam đã có một cấu trúc lãnh đạo rõ ràng và có khả năng tổ chức và điều hành quân chủng mạnh mẽ. Trong khi đó, các cuộc đấu tranh cuối thế kỷ XIX thường thiếu sự tổ chức mạnh mẽ và thiếu ổn định lãnh đạo.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

So sánh các cuộc đấu tranh cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, ta thấy rằng cả hai giai đoạn này đều có mục tiêu chung là chống lại chủ nghĩa đế quốc và đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc. Tuy nhiên, có sự khác biệt về phương pháp và quy mô của cuộc đấu tranh. Cuộc đấu tranh cuối thế kỷ XIX thường diễn ra trên quy mô nhỏ, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, trong khi các cuộc đấu tranh đầu thế kỷ XX có quy mô rộng hơn và lan rộng khắp các thành phố lớn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Lịch sử Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46256 sec| 2248.523 kb