Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Linh

so sánh 3 mu 39 và 11 mũ 21
Xin chú ý! Mình đang trong tình thế cần được giải cứu! Có ai có thể đưa cho mình một lời khuyên hữu ích không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để so sánh 3 mũ 39 và 11 mũ 21, ta cần biểu diễn cả hai số này dưới dạng số trị tuyệt đối và logarit. Sau đó, ta so sánh giá trị logarit của hai số này để xác định số lớn hơn.

Phương pháp giải:
1. Biểu diễn 3 mũ 39 và 11 mũ 21 dưới dạng số trị tuyệt đối:
3 mũ 39 = |3^39| = 3^39 = 1******1
11 mũ 21 = |11^21| = 11^21 = ******

2. Tính giá trị logarit của hai số này:
log(3^39) ≈ 56.44
log(11^21) ≈ 43.75

3. So sánh giá trị logarit để xác định số lớn hơn. Ta thấy log(3^39) > log(11^21), vậy 3^39 > 11^21.

Câu trả lời: 3 mũ 39 lớn hơn 11 mũ 21.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48909 sec| 2223.336 kb