Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Ánh

số dân huyện A hằng năm tăng 1,2%.Biết rằng cuối năm 2006 huyện A có 125000 người.Hỏi đến cuối năm 2008 số dân huyện A là ? người
Mọi người thân mến, mình rất cần một chút trợ giúp từ Mọi người. Mọi người có thể dành ít phút để giúp mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

1. Với số dân cuối năm 2006 là 125000 người, ta sẽ tính số dân cuối năm 2007 bằng cách tăng 1,2% lên.

2. Tiếp theo, ta sẽ tính số dân cuối năm 2008 bằng cách tăng 1,2% lần nữa trên số dân cuối năm 2007.

Câu trả lời:
- Số dân cuối năm 2007 = 125000 + (125000 * 1,2/100) = 125000 + 1500 = 126500 người
- Số dân cuối năm 2008 = 126500 + (126500 * 1,2/100) = 126500 + 1518 = 128018 người

Vậy, đến cuối năm 2008, số dân huyện A là 128018 người.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Số dân tăng 1,2% hằng năm có thể được tính bằng cách nhân số dân hiện tại với (1 + tỷ lệ tăng/năm). Theo đó, số dân cuối năm 2008 sẽ là 125000 * (1 + 0,012) * (1 + 0,012) = 128544 người.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Số dân huyện A tăng 1,2% hằng năm, tức là mỗi năm số dân sẽ tăng 1,2% so với năm trước. Đến cuối năm 2008, đã trôi qua 2 năm (2007-2008). Tỷ lệ tăng này được tính trên số dân cuối năm 2006 là 125000 người. Vậy số dân cuối năm 2008 sẽ là 125000 + 1,2% * 125000 + 1,2% * (1,2% * 125000) = 128520 người.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Theo công thức số học, chúng ta có thể tính số dân huyện A cuối năm 2008 như sau: số dân cuối năm 2008 = số dân cuối năm 2006 * (1 + tỷ lệ tăng/năm)^(số năm). Thay vào đó, ta có số dân cuối năm 2008 = 125000 * (1 + 0,012)^2 = 128518 người.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Số dân huyện A tăng 1,2% hằng năm. Vậy sau 2 năm (2006-2008), tỷ lệ tăng là 1,2% * 2 = 2,4%. Tỷ lệ tăng này được tính trên số dân cuối năm 2006 là 125000 người. Vậy số dân cuối năm 2008 sẽ là 125000 + 2,4% * 125000 = 128500 người.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48009 sec| 2248.766 kb