Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Đạt

số các số tự nhiên chẵn có 4 chữ số
Có ai có thể hướng dẫn tôi qua trở ngại này không? Tôi đang hơi lúng túng và cần một lời khuyên.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, ta cần tìm số các số tự nhiên chẵn có 4 chữ số.

Có thể giải bằng cách chia nhỏ dựa trên từng chữ số:

- Đối với chữ số hàng nghìn: Chữ số này không thể là 0 (vì nếu là 0 thì số tự nhiên sẽ không còn có 4 chữ số nữa), nên có 9 khả năng (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
- Đối với chữ số hàng trăm: Mỗi chữ số này có 10 khả năng (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
- Đối với chữ số hàng đơn vị và chục: Mỗi chữ số này cũng có 10 khả năng (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Vì các chữ số không có điều kiện ràng buộc nên ta có thể lấy tổng số khả năng ở mỗi chữ số nhân với nhau để tìm tổng số các số tự nhiên chẵn có 4 chữ số:

9 x 10 x 10 x 10 = 9,000

Vậy có tổng cộng 9,000 số tự nhiên chẵn có 4 chữ số.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.53689 sec| 2247.453 kb