Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Hạnh

Số bé nhất có sáu chữ số là số nào?
Mình đang cảm thấy hơi bị mất phương hướng đây. Có ai có thể nhẹ nhàng hướng dẫn mình không? Làm ơn và cảm ơn rất nhiều!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để tìm số bé nhất có sáu chữ số, ta cần tìm số có chữ số đầu tiên là 1 và các chữ số còn lại là 0.

Cách 1: Sử dụng công thức đơn giản
- Số bé nhất có sáu chữ số là số có chữ số đầu tiên là 1 và các chữ số còn lại là 0.
- Chữ số đầu tiên là 1, nên chúng ta có 1 tổ hợp duy nhất là 1.
- Các chữ số còn lại có thể là bất kỳ từ 0 đến 9 và có thể lặp lại.
- Vì chỉ cần tìm số bé nhất nên ta lấy các chữ số còn lại là 0.
- Vậy số bé nhất có sáu chữ số là 100000.

Cách 2: Sử dụng thuật toán
- Xét các chữ số từ trái sang phải, bắt đầu từ chữ số đầu tiên.
- Gán chữ số đầu tiên là 1.
- Gán các chữ số còn lại là 0.
- Vậy số bé nhất có sáu chữ số là 100000.

Cách 3: Sử dụng lập trình
- Ta có thể viết một đoạn mã lập trình để tìm số bé nhất có sáu chữ số.
- Một ví dụ đơn giản trong Python:

```python
number = int("1" + "0"*(6-1))
print(number)
```

Kết quả sẽ là: 100000.

Vậy số bé nhất có sáu chữ số là 100000.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45177 sec| 2223.453 kb