Lớp 11
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Phương

Sau khi học bài 4: Các nước Đông Nam Á ( Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX ) Ta có câu hỏi: Câu hỏi 1: Tại sao Thái Lan có thể cải cách nhanh như vậy? Câu hỏi 2: Chủ nghĩa đế quốc phương Tây đã tác động như thế nào đến các dân tộc ở Đông Nam Á ? Tại sao các nước đế quốc Âu - Mĩ lại quan tâm đến các nước ở Châu Á - Thái Bình Dương ? Câu hỏi 3: Hãy viết một bài báo lý giải vì sao trong điều kiện, bối cảnh, không gian, thời gian và thách thức tương tự vương quốc Xiêm đã thực hiện thành công tư tưởng cải cách, trong khi những tư tưởng canh tân ở Việt Nam lại không được thực hiện hóa? Gợi ý: Tìm hiểu về sự hình thành triều đại Charkit ở Xiêm và triều Nguyễn ở Việt Nam. Tìm hiểu về nền kinh tế ở hai quốc gia. Tìm hiểu về cơ cấu xã hội của 2 quốc gia.
Mình cần một tay giúp đây! Ai có thể đóng góp ý kiến để mình giải quyết câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc kỹ bài học về các nước Đông Nam Á và hiểu rõ các vấn đề liên quan đến câu hỏi được đề ra.
2. Tìm nguồn tài liệu tham khảo liên quan đến câu hỏi từ các sách giáo trình, sách giáo dục, sách lịch sử, báo cáo nghiên cứu hoặc các nguồn trực tuyến uy tín.
3. Sử dụng các nguồn tham khảo để lấy thông tin, tìm hiểu các chi tiết về Thái Lan, các nước Đông Nam Á, chủ nghĩa đế quốc phương Tây và tư tưởng cải cách trong lịch sử.
4. Phân tích và so sánh thông tin được tìm hiểu để trả lời các câu hỏi theo từng câu hỏi cụ thể.
5. Trình bày câu trả lời bằng cách viết các đoạn văn ngắn và được chia theo từng câu hỏi. Cấu trúc câu trả lời nên rõ ràng, có logic và được viết một cách hợp lý.
6. Sử dụng các thông tin từ nguồn tham khảo để minh chứng và giải thích câu trả lời của bạn.

Câu trả lời:

Câu hỏi 1: Tại sao Thái Lan có thể cải cách nhanh như vậy?
Câu trả lời: Thái Lan có thể cải cách nhanh như vậy do một số yếu tố như: sự thích nghi của vương quốc Xiêm với tư tưởng cải cách, khả năng tận dụng lợi thế địa lý và kinh tế, sự giúp đỡ và ách tắc từ các nước đế quốc và sự ổn định chính trị trong nước.

Câu hỏi 2: Chủ nghĩa đế quốc phương Tây đã tác động như thế nào đến các dân tộc ở Đông Nam Á? Tại sao các nước đế quốc Âu - Mĩ lại quan tâm đến các nước ở Châu Á - Thái Bình Dương?
Câu trả lời: Chủ nghĩa đế quốc phương Tây đã tác động đến các dân tộc ở Đông Nam Á bằng cách xâm lược, thực hiện Đôi Bảng (các chính sách kinh tế khắc nghiệt), chiếm đóng thuộc địa và thay đổi cơ cấu xã hội. Các nước đế quốc Âu - Mĩ quan tâm đến các nước ở Châu Á - Thái Bình Dương do các lợi ích kinh tế (như tài nguyên và thị trường tiêu thụ) và chiến lược (như kiểm soát vùng lãnh thổ, địa vị quốc gia và quan điểm chính trị).

Câu hỏi 3: Hãy viết một bài báo lý giải vì sao trong điều kiện, bối cảnh, không gian, thời gian và thách thức tương tự vương quốc Xiêm đã thực hiện thành công tư tưởng cải cách, trong khi những tư tưởng canh tân ở Việt Nam lại không được thực hiện hóa?
Câu trả lời: Vương quốc Xiêm và Việt Nam đều phải đối mặt với những thách thức và tình hình tương tự như điều kiện, bối cảnh, không gian và thời gian. Tuy nhiên, thành công của vương quốc Xiêm trong việc thực hiện cải cách có thể được giải thích bởi các yếu tố như sự thích nghi của triều đại Charkit với tư tưởng cải cách, khả năng tận dụng lợi thế địa lý và kinh tế, sự giúp đỡ và ách tắc từ các nước đế quốc, cũng như sự ổn định chính trị trong nước. Trong khi đó, các tư tưởng canh tân ở Việt Nam không được thực hiện hóa do sự không ổn định chính trị, sự can thiệp và áp đặt từ các nước đế quốc, cũng như những yếu tố nội tại của đất nước.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Câu 3: Có một số yếu tố giúp vương quốc Xiêm (Thái Lan) thực hiện thành công tư tưởng cải cách trong điều kiện, bối cảnh, không gian, thời gian và thách thức tương tự với Việt Nam. Yếu tố đầu tiên là sự ổn định và phát triển kinh tế của Xiêm, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp và nông nghiệp. Thứ hai, cơ cấu xã hội của Xiêm có sự chia rõ ràng về tầng lớp và vai trò của quý tộc, quân đội và dân thường trong xã hội. Trong khi đó, Việt Nam có một cơ cấu xã hội phức tạp và mâu thuẫn, với sự đấu tranh giai cấp và các phong trào cách mạng khác nhau. Cuối cùng, thành công của Xiêm có thể được coi là kết quả của việc triều đại Charkit thiết lập và duy trì một chính quyền ổn định và hiệu quả, trong khi Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sự ổn định chính trị và lãnh đạo trong suốt thời kỳ cải cách.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Câu 2: Chủ nghĩa đế quốc phương Tây đã tác động mạnh đến các dân tộc ở Đông Nam Á. Các nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Myanmar, đã trở thành thuộc địa của các nước đế quốc phương Tây như Anh, Pháp và Hà Lan. Chủ nghĩa đế quốc đã tác động đến các dân tộc bằng cách thay đổi cơ cấu xã hội, kinh tế và văn hóa của chúng. Các nước đế quốc Áu-Mĩ quan tâm đến các nước ở Châu Á - Thái Bình Dương vì tiềm năng kinh tế của khu vực này. Châu Á - Thái Bình Dương có nhiều nguồn tài nguyên quan trọng và địa vị địa lý thuận lợi cho việc mở rộng thị trường và khai thác tài nguyên của các nước đế quốc.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Câu 1: Thái Lan có thể cải cách nhanh chóng do nền kinh tế của họ phát triển mạnh. Thái Lan là một trong những quốc gia phát triển kinh tế nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Sự phát triển này là kết quả của việc họ đầu tư mạnh vào các ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành du lịch và nông nghiệp. Ngoài ra, Thái Lan cũng thực hiện chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động. Nhờ vào sự phát triển kinh tế ổn định, Thái Lan có thể cải cách nhanh chóng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Lịch sử Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44984 sec| 2263.07 kb