Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Việt

Sắp xếp câu: 33:Many countries/ using/are/solar energy/ 34:At present/most of/our electricity/comes/th use/coal,gas,oil or nuclear power/from/ 35:turn/allt the lights/every/time/leave/room/off/you/ 36:One percent/solar energy/of/that/reaches/the eath/enough/is/to provide/power/the totsl population/for

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

- Đầu tiên, đọc và hiểu câu hỏi.
- Xác định các từ khóa trong câu hỏi: many countries, using, solar energy.
- Tìm các từ có liên quan trong các câu cho trước: countries, solar energy.
- Xác định vị trí và nhóm các từ liên quan lại để tạo câu hoàn chỉnh.
- Sắp xếp các câu đã tạo thành một đoạn văn ngắn chính xác và rõ ràng.

Câu trả lời:

- Many countries are using solar energy.
- At present, most of our electricity comes from the use of coal, gas, oil or nuclear power.
- Turn off all the lights every time you leave the room.
- One percent of solar energy that reaches the earth is enough to provide power for the total population.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
31 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

One percent of solar energy that reaches the earth is enough to provide power for the total population.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
31 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

At present, most of our electricity comes from the use of coal, gas, oil or nuclear power.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
41 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47080 sec| 2249.531 kb