Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Dung

Rút gọn phân số tối giản : 16 / 32
Xin chào cả nhà, mình đang làm một dự án và vướng mắc một vấn đề nan giải. Bạn nào có thể đóng góp ý kiến để giúp mình vượt qua không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để rút gọn phân số 16/32, ta tìm ước chung lớn nhất của hai số 16 và 32, sau đó chia tử và mẫu cho ước chung lớn nhất đó để đưa về dạng tối giản.

Phương pháp 1: Tìm ước chung lớn nhất bằng cách liệt kê các ước số của 16 và 32 là 1, 2, 4, 8, 16. Ước chung lớn nhất là 16, trong trường hợp này để rút gọn phân số ta chia tử và mẫu cho 16. Kết quả là 16/32 = 1/2.

Phương pháp 2: Tìm ước chung lớn nhất bằng cách thực hiện phép chia 32 cho 16. Kết quả là 2. Ta chia tử và mẫu cho 2 để rút gọn phân số. Kết quả là 16/32 = 1/2.

Vậy phân số 16/32 rút gọn tối giản là 1/2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Có thể rút gọn phân số 16/32 bằng cách chia cả tử số và mẫu số cho một ước số chung của 16 và 32. Trong trường hợp này, ước chung lớn nhất của 16 và 32 là 16. Do đó, 16/32 được rút gọn thành 1/2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để rút gọn phân số 16/32, ta phải tìm ước chung lớn nhất của tử số và mẫu số. 16 và 32 đều chia hết cho 16, nên phân số tối giản của 16/32 là 1/2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phân số 16/32 có thể được rút gọn bằng cách chia cả tử số và mẫu số cho 16. Kết quả là 1/2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.60694 sec| 2235.43 kb