Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Ánh

Rút gọn phân số 120/45
Xin lỗi mọi người đã làm phiền, nhưng mình thật sự cần sự giúp đỡ. Ai có thể dành chút thời gian để trả lời câu hỏi mình đang mắc phải không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để rút gọn phân số 120/45, ta tìm ước chung lớn nhất (UCLN) của tử số và mẫu số.

Cách 1: Sử dụng phương pháp phân tích nhân tử.
120 = 2^3 * 3 * 5
45 = 3^2 * 5
Từ đó, ta có UCLN của 120 và 45 là 3 * 5 = 15.
Vậy phân số 120/45 rút gọn được thành 8/3.

Cách 2: Sử dụng phương pháp thuật toán Euclid.
Áp dụng thuật toán Euclid:
120 ÷ 45 = 2 dư 30
45 ÷ 30 = 1 dư 15
30 ÷ 15 = 2 dư 0
Ta thấy dư cuối cùng là 0, nghĩa là 15 là UCLN của 120 và 45.
Vậy phân số 120/45 rút gọn được thành 8/3.

Đáp án: 8/3.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Phân số 120/45 có thể rút gọn bằng cách chia cả tử và mẫu cho 15. Kết quả là phân số rút gọn thành 8/3.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để rút gọn phân số 120/45, ta tìm ước chung lớn nhất của hai số này. Ước chung lớn nhất của 120 và 45 là 15. Ta chia cả hai số cho 15, ta được phân số rút gọn là 8/3.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.51581 sec| 2235.453 kb