Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Long

Rút gọn các biểu thức sau:  2 3 + 2 - 3 2
Chào mọi người! Tôi đang tìm kiếm một chút hỗ trợ để giải quyết câu hỏi này. Có ai biết câu trả lời không nhỉ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Biểu thức 2^3 + 2 - 3^2 có thể được rút gọn thành 8 + 2 - 9 = 1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Biểu thức 2^3 + 2 - 3^2 có thể được rút gọn thành 8 + 2 - 9 = 1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Biểu thức 2^3 + 2 - 3^2 có thể được rút gọn thành 8 + 2 - 9 = 1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Biểu thức 2^3 + 2 - 3^2 có thể được rút gọn thành 8 + 2 - 9 = 1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24408 sec| 2220.336 kb