Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Ngọc

Quãng đường Hà Nội-Vinh dài 308km. Quãng đường Vinh- Huế dài hơn quãng đường Hà Nội-Vinh 60km. Hỏi quãng đường từ Hà Nội đến Huế (qua vinh) dài bao nhiêu km
Mọi người ơi, mình có một thắc mắc câu hỏi này khá khó và mình chưa tìm ra lời giải. Có ai có thể giúp mình giải đáp được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta có thể sử dụng phương pháp cộng và trừ. Dựa vào thông tin đã cho, ta có:

- Quãng đường Hà Nội-Vinh dài 308km.
- Quãng đường Vinh-Huế dài hơn quãng đường Hà Nội-Vinh 60km.

Vậy ta có: Quãng đường Vinh-Huế = 308km + 60km = 368km.

Vậy quãng đường từ Hà Nội đến Huế (qua Vinh) là 368km.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Gọi x là quãng đường từ Vinh đến Huế, theo đề bài ta có x > 60. Tổng quãng đường từ Hà Nội đến Huế (qua Vinh) là quãng đường từ Hà Nội đến Vinh cộng với quãng đường từ Vinh đến Huế. Vì vậy, quãng đường từ Hà Nội đến Huế là 308km + (60km + x) = 368km + x.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Quãng đường từ Hà Nội đến Huế (qua Vinh) bằng tổng quãng đường Hà Nội-Vinh và quãng đường Vinh-Huế. Vì vậy, quãng đường từ Hà Nội đến Huế là 308km + (308km + 60km) = 676km.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phương pháp giải:

Để tính tích B= (1-1/2^2) x (1-1/3^2) x ... x (1-1/n^2), ta có thể áp dụng phương pháp tìm công thức tổng quát.

Ta quan sát thấy rằng mỗi thành phần của tích có dạng (1-1/k^2), với k từ 2 đến n. Dạng này giống với công thức đặc biệt (a^2 - b^2) = (a + b)(a - b), trong đó a = 1 và b = 1/k.

Áp dụng công thức trên, ta có:
(1-1/k^2) = (1 + 1/k)(1 - 1/k)

Ta thấy rằng thành phần thứ hai (1 - 1/k) của công thức trên sẽ bị rút gọn khi nhân với thành phần thứ nhất (1 + 1/k). Do đó, ta chỉ cần tính tích của thành phần thứ nhất.

Để tìm công thức tổng quát của tích B, ta có thể viết:
B = [(1 + 1/2) x (1 + 1/3) x ... x (1 + 1/n)] x [(1 - 1/2) x (1 - 1/3) x ... x (1 - 1/n)]

Thừa số đứng trước dấu x ở mỗi thành phần đã bị rút gọn. Do đó, ta có:
B = (1 + 1/n) x [(1 - 1/2) x (1 - 1/3) x ... x (1 - 1/(n-1))]

Tiếp tục áp dụng phương pháp rút gọn, ta có:
B = (1 + 1/n) x [(1^2 - 1/2^2) x (1^2 - 1/3^2) x ... x (1^2 - 1/(n-1)^2)]

Áp dụng công thức (a^2 - b^2) = (a + b)(a - b), ta có:
B = (1 + 1/n) x [(1 + 1/2)(1 - 1/2) x (1 + 1/3)(1 - 1/3) x ... x (1 + 1/(n-1))(1 - 1/(n-1))]

Phân tích tổng quát của công thức trên, ta có:
B = (1 + 1/n) x [(1 + 1/2) x (1 - 1/2)] x [(1 + 1/3) x (1 - 1/3)] x ... x [(1 + 1/(n-1)) x (1 - 1/(n-1))]

Ở mỗi ngoặc, các thành phần bằng nhau và bị rút gọn đi, ta chỉ còn lại:
B = (1 + 1/n) x 1 x 1 x ... x 1

Khi đó, tích B sẽ chính là (1 + 1/n).

Vậy, câu trả lời cho câu hỏi trên là B = (1 + 1/n).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44583 sec| 2248.891 kb