Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Ngọc

phân số 6/35 có thể viết dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số.
Xin chào mọi người, mình đang gặp chút vấn đề khó khăn, Bạn nào biết có thể giúp mình giải đáp được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để viết phân số 6/35 dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số, ta cần tìm hai số nguyên a và b sao cho tử và mẫu của phân số ban đầu là tích của a và b.

Cách giải:
1. Suy ra các thừa số nguyên tố của 6 là 2 và 3, và các thừa số nguyên tố của 35 là 5 và 7.
2. Muốn có số nguyên dương có một chữ số, ta có thể chọn a và b là hai số nguyên dương từ 1 đến 9.
3. Sử dụng các thừa số nguyên tố đã tìm được, ta giải hệ phương trình sau để tìm a và b:
a = 2 * 3
b = 5 * 7

Câu trả lời:
Phân số 6/35 có thể được viết dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số là 6/35 = 6/1 * 35/1 = 2/5 * 15/7 = 6/7 * 5/1

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Phân số 6/35 có thể viết dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số như sau: 1/5 và 6/30.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phân số 6/35 có thể viết dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số như sau: 4/20 và 6/30.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phân số 6/35 có thể viết dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số như sau: 2/10 và 3/15.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24420 sec| 2221.211 kb