Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Việt

 Ông trời nổi lửa đằng đông Bà sân vấn chiếc khăn hông đẹp thay Hai câu thơ trên tác giả dùng biện pháp nghệ thuật nào. Em có cảm nhận gì về hai câu thơ trên
Mình cần một chút hỗ trợ từ cộng đồng tuyệt vời này. Ai có thể giúp mình giải quyết vấn đề mình đang đối mặt với câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc và hiểu câu hỏi: Câu hỏi yêu cầu xác định biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong hai câu thơ và đưa ra cảm nhận về chúng.
2. Tìm hiểu về biện pháp nghệ thuật: Tra cứu và tìm hiểu về các biện pháp nghệ thuật trong văn học như ẩn dụ, so sánh, gián tiếp, lặp,... để có thể nhận biết và xác định chính xác biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong hai câu thơ trên.
3. Phân tích và đánh giá câu thơ: Dựa vào kiến thức về biện pháp nghệ thuật, xác định biện pháp nghệ thuật được sử dụng, phân tích cấu trúc và ý nghĩa của hai câu thơ. Sau đó, đưa ra cảm nhận của mình về hai câu thơ này.

Câu trả lời:

Câu đầu tiên sử dụng biện pháp so sánh trong câu thơ "Ông trời nổi lửa đằng đông". Biện pháp so sánh được sử dụng để tạo hình ảnh một cách sinh động và mạnh mẽ, cho thấy sức mạnh và tàn phá của ông trời. Chúng ta có thể cảm nhận được sự uyển chuyển và mạnh mẽ của hình ảnh ông trời nổi lửa đằng đông qua việc sử dụng biện pháp này.

Câu thứ hai sử dụng biện pháp ẩn dụ, trong câu thơ "Bà sân vấn chiếc khăn hông đẹp thay". Biện pháp ẩn dụ được sử dụng để miêu tả sự ngăn cản và sự không thoải mái trong câu chuyện của bà sân. Chúng ta có thể cảm nhận được sự khó khăn và bất hạnh trong tình huống của bà thông qua hình ảnh không đẹp của chiếc khăn trong câu thơ.

Thông qua việc sử dụng các biện pháp nghệ thuật, tác giả đã tạo được hình ảnh mạnh mẽ và sống động trong hai câu thơ, và chúng ta có thể cảm nhận được sức mạnh và tình huống của nhân vật qua từng chi tiết.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Cảm nhận về hai câu thơ trên là cảm nhận về sự hài hước và ví dụ minh hoạ tuyệt vời. Tuy câu thơ giản đơn nhưng tạo ra hình ảnh một cách rõ ràng và đầy màu sắc. Nó thể hiện tính cách của tác giả và thu hút sự chú ý của người đọc.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Câu thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh. Tác giả dùng cách so sánh giữa ông trời và bà sân để tạo ra hình ảnh một cảnh tượng hoạt động tương tự như ngữ từ hoặc sự so sánh đó. Biện pháp này giúp tăng tính hình ảnh và sinh động cho đoạn hội thoại.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Câu hỏi yêu cầu cho dạng đúng của động từ trong ngoặc. Để trả lời câu hỏi này, ta cần biết dạng đúng của các động từ trong quá khứ.

1. My sister got married last month. (get)
2. Daisy came to her grandparents' house 3 days ago. (come)
3. My computer was broken yesterday. (be)
4. He bought me a big teddy bear on my birthday last week. (buy)
5. My friend gave me a bar of chocolate when I was at school yesterday. (give/be)
6. My children didn't do their homework last night. (not do)
7. Did you live here five years ago? (live)
8. They watched TV late at night yesterday. (watch)
9. Was your friend at your house last weekend? (be)
10. They weren't excited about the film last night. (not be)

Viết lại câu trả lời đầy đủ và chi tiết hơn:
1. My sister got married on the last month.
2. Daisy came to her grandparents' house three days ago.
3. My computer was broken yesterday.
4. He bought me a big teddy bear on my birthday last week.
5. My friend gave me a bar of chocolate when I was at school yesterday.
6. My children didn't do their homework last night.
7. Did you live here five years ago?
8. They watched TV late at night yesterday.
9. Was your friend at your house last weekend?
10. They weren't excited about the film last night.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.26733 sec| 2272.445 kb