Lớp 6 - Cánh diều
10điểm
1 năm trước
!Lần đầu hỏi
Hoi Nguyen

Ơi con chim chiền chiệnHót chi mà vang trời ?Biện Pháp tu từ ở 2 câu thơ trên là gì
Mình cảm thấy khá là lo lắng và không biết phải làm thế nào với câu hỏi này. Bạn nào thông tuệ giúp mình với, mình sẽ cảm kích mãi mãi!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm câu hỏi "Ơi con chim chiền chiện/Hót chi mà vang trời?" trong bài học Nhạc họa lớp 6 - Cánh diều:

1. Phân tích câu hỏi:

- Câu hỏi yêu cầu xác định biện pháp tu từ trong hai câu thơ trên.
- Biện pháp tu từ trong văn chương được hiểu là những góc nhìn đặc biệt, sử dụng ngôn ngữ và cấu trúc câu một cách đặc sắc để truyền đạt thông điệp hoặc tạo cảm xúc cho người đọc.

2. Xác định biện pháp tu từ trong câu thơ:

Câu 1: "Ơi con chim chiền chiện"
- Biện pháp sử dụng hình ảnh: Tác giả sử dụng hình ảnh con chim chiền chiện để gợi lên hình ảnh vui tươi, hồn nhiên và bay bổng.

Câu 2: "Hót chi mà vang trời"
- Biện pháp sử dụng hình ảnh và sự tu từ: Tác giả sử dụng hình ảnh và sự tu từ trong việc miêu tả tiếng hót của chim để tạo nên cảm giác tiếng hót vang xa, lan tới khắp bầu trời.

3. Câu trả lời cho câu hỏi:

- Biện pháp tu từ trong câu thơ "Ơi con chim chiền chiện/Hót chi mà vang trời?" là sử dụng hình ảnh để truyền tải thông điệp và tạo cảm xúc cho người đọc. Tác giả sử dụng hình ảnh con chim chiền chiện để gợi lên hình ảnh vui tươi, hồn nhiên và bay bổng. Cùng với đó, tác giả cũng sử dụng hình ảnh và sự tu từ để miêu tả tiếng hót của chim, tạo cảm giác tiếng hót vang xa, lan tới khắp bầu trời.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Phương pháp làm:
1. Phân tích ý nghĩa của từng từ và câu trong đoạn thơ.
2. Xác định cấu trúc câu và ngữ pháp sử dụng trong đoạn thơ.
3. Tìm hiểu và áp dụng các phương pháp tu từ và cách diễn đạt nhằm tốt hơn ý nghĩa của đoạn thơ.

Câu trả lời:

Phương pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên là so sánh. Cụ thể:

1. So sánh con chim với cái chiền chiện để tạo ra hình ảnh về âm thanh mà con chim thể hiện khi hót.
2. So sánh âm thanh của chim vang trời với sự phổ biến và lan tỏa của nó.

Ngoài ra, cũng có thể cho rằng đoạn thơ trên cũng sử dụng phương pháp tả cảnh khi miêu tả hình ảnh của cánh diều bay trên bầu trời.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Biện Pháp tu từ ở 2 câu thơ trên là diễn tả hình ảnh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Nhạc họa Lớp 6 - Cánh diều
Câu hỏi Lớp 6 - Cánh diều

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.39959 sec| 2240.234 kb