Lớp 9
10điểm
3 năm trước
Mai Hoa

Nước tinh khiết có pH = 7, vì sao nước có hoà tan khí CO2 có pH < 7 ?
Tôi biết rằng đây có thể không phải là thời điểm thích hợp, nhưng tôi thực sự cần sự giúp đỡ từ các Bạn. Ai có thể phân tích vấn đề này cho tôi với?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

1. Sử dụng kiến thức về pH và quy tắc nồng độ thụ động: CO2 tinh khiết hòa tan trong nước tạo ra axit cacbonic (H2CO3), khi đó giải phóng H+ vào dung dịch nước. H2CO3 là một axit yếu, do đó, nồng độ H+ trong dung dịch tương đối nhỏ, làm giảm pH của dung dịch nước xuống dưới 7.

2. Sử dụng kiến thức về khả năng ion hóa: CO2 tinh khiết hòa tan trong nước giải phóng H+ và tạo thành ion hidrocarbonat (HCO3-). Ion hidrocarbonat là một base yếu, do đó, nồng độ OH- trong dung dịch tương đối nhỏ, làm giảm pH của dung dịch nước xuống dưới 7.

Câu trả lời:

Nước tinh khiết có pH = 7 vì nồng độ ion H+ và OH- trong nước là cân bằng. Khi nước hoà tan khí CO2, axit cacbonic (H2CO3) được tạo thành và giải phóng H+ vào dung dịch nước. H2CO3 là một axit yếu, do đó, nồng độ H+ trong dung dịch tương đối nhỏ hơn nồng độ OH-, làm giảm pH của dung dịch nước xuống dưới 7.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Quá trình hoà tan CO2 trong nước tạo ra axit cacbonic, vì CO2 và nước tạo thành axit cacbonic theo phản ứng: CO2 + H2O -> H2CO3. Axit cacbonic phân ly tạo ra ion H3O+ và HCO3-. Nồng độ ion H3O+ tăng lên làm môi trường trở nên axid và pH giảm xuống dưới 7.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

CO2 khi tan trong nước sẽ tạo thành axit cacbonic. Axit cacbonic là một axit yếu, phân ly để tạo ra ion H3O+ và HCO3-. Sự tạo thành ion H3O+ làm tăng nồng độ ion hidronium trong nước, tạo môi trường có tính axid và khiến pH nước giảm xuống dưới 7.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Phản ứng hoà tan CO2 trong nước là phản ứng nhanh chóng và xảy ra theo cơ chế cân bằng. Sự phản ứng này tạo ra axit carbonic và tăng nồng độ ion hidronium trong nước. Tăng nồng độ ion hidronium làm môi trường trở nên axid, giảm pH xuống dưới 7.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Nguyên nhân khiến nước hoà tan khí CO2 có pH < 7 là do khi CO2 tan trong nước, tạo thành axit carbonic (H2CO3). Axit carbonic là một axit yếu, khi phân ly sẽ tạo thành ion hidronium (H3O+) và ion hydrocarbonat (HCO3-). Sự tạo thành ion hidronium làm tăng nồng độ hydronium trong nước, làm môi trường trở nên axid và giảm pH xuống dưới 7.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47553 sec| 2255.883 kb