Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Hạnh

Nội dung chính của văn bản Con rắn vuông là gi? A. Giới thiệu hình dáng, kích thước của con rắn vuông B. Kể chuyện anh chàng nói khoác về con rắn vuông C. Kể lại câu chuyện về một con rắn hình vuông D. Ghi lại suy nghĩ của người viết về con rắn vuông
Có ai có thể hướng dẫn tôi qua trở ngại này không? Tôi đang hơi lúng túng và cần một lời khuyên.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Nội dung chính của văn bản Con rắn vuông là ghi lại suy nghĩ của người viết về con rắn vuông.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Nội dung chính của văn bản Con rắn vuông là kể chuyện về một con rắn hình vuông.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.76442 sec| 2210.703 kb