Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Hạnh

Nhôm oxit có công thức hóa học Al2O3 : - tính phần trăm khối lượng mỗi nguyên tố trong hợp chất Al2O3           ( cho Al = 27 , O = 16) mình đang cần gấp

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Ta có: MAl2O3 = 27.2+16.3 = 102 g/mol

%Al = 27.***.100% = 52,94%

%O = 16.***.100% = 47,06%

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.51932 sec| 2248.164 kb