Lớp 10
10điểm
3 năm trước
Phạm Thành Trung

Nguyên tố X hợp với H cho hợp chất XH4. Oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi về khối lượng. Hỏi X là nguyên tố nào ?
Xin chào tất cả! Mình đang mắc kẹt với một vấn đề khó nhằn. Mình mong được nghe lời khuyên từ các Bạn. Ai có thể giúp một tay?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Bước 1: Gọi nguyên tố X là X.

Bước 2: Đề bài cho biết hợp chất XH4 có tỉ lệ 4:1 giữa nguyên tố X và hidro, cho ta biết rằng nguyên tố X đứng trước H trong bảng tuần hoàn.

Bước 3: Oxit cao nhất của nguyên tố X có chứa 53,3% oxi về khối lượng. Điều này cho thấy tỷ lệ giữa nguyên tố X và oxi là 1:0,533, hay 3:1.

Bước 4: So sánh với tỷ lệ nguyên tố và oxi trong các oxit cao nhất của các nguyên tố khác trong bảng tuần hoàn để tìm nguyên tố X.

Câu trả lời: Nguyên tố X là fosfor (P).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44664 sec| 2256.539 kb