Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Vương

người ta mở vòi cho nước chảy vào biết rằng 65 phút đầu vòi chảy được 900l nước và 70 phút sau vòi chảy được 1125 l nước hỏi trung bình mỗi phút vòi chảy vào bể được bao nhiêu lít nước ?
Mình đang cảm thấy hơi bị mất phương hướng đây. Có ai có thể nhẹ nhàng hướng dẫn mình không? Làm ơn và cảm ơn rất nhiều!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta sử dụng công thức tính trung bình:

Trung bình = Tổng các số / Số phần tử

Đầu tiên, ta tính tổng lượng nước chảy vào bể trong cả thời gian:

Tổng lượng nước = 900 l + 1125 l = 2025 l

Tiếp theo, ta tính tổng thời gian chảy nước vào bể:

Tổng thời gian = 65 phút + 70 phút = 135 phút

Cuối cùng, ta tính trung bình mỗi phút nước chảy vào bể:

Trung bình = Tổng lượng nước / Tổng thời gian
= 2025 l / 135 phút
= 15 lít/phút

Vậy trung bình mỗi phút vòi chảy vào bể được 15 lít nước.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Cách 3: Ta tính số lít nước chảy vào bể trong 1 phút bằng cách lấy hiệu số nước chảy ở hai thời điểm chia cho hiệu số phút tương ứng. (1125 l - 900 l) / (70 phút - 65 phút) = 45 l.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cách 2: Trung bình mỗi phút vòi chảy vào bể được tính bằng tổng số nước chảy vào bể trong 70 phút chia cho tổng số phút. (1125 l - 900 l) / (70 phút - 65 phút) = 45 l.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cách 1: Số nước được chảy từ vòi trong 70 phút là 1125 l - 900 l = 225 l. Số phút từ 65 phút đến 70 phút là 70 phút - 65 phút = 5 phút. Trung bình mỗi phút chảy vào bể được 225 l / 5 phút = 45 l.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Trung bình mỗi phút vòi chảy vào bể được bao nhiêu lít nước?

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45597 sec| 2249.078 kb