Lớp 12
10điểm
2 năm trước
hoàng thành trung

Ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh của Bác?
AI KO BT THÌ ...
Bạn nào ở đây biết về cái này có thể giúp mình một chút không? Mình đang cực kỳ cần sự hỗ trợ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Có thể sử dụng hai phương pháp để trả lời câu hỏi trên:
1. Tìm thông tin từ tài liệu hoặc sách giáo trình: Bạn có thể tham khảo các tài liệu lịch sử, sách giáo trình lớp 12 hoặc các nguồn đáng tin cậy khác để tìm thông tin về ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh của Bác Hồ Chí Minh - nhân vật lịch sử quan trọng và người sáng lập đất nước Việt Nam. Sau đó, bạn chỉ cần viết câu trả lời dựa trên thông tin mà bạn đã tìm thấy.

Ví dụ câu trả lời: Ngày 19 tháng 5 năm 1890, Bác Hồ Chí Minh sinh tại làng Kim Liên, xã Nam Dàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

2. Tra cứu thông tin trực tuyến: Bạn có thể sử dụng các công cụ tìm kiếm trực tuyến như Google để tra cứu thông tin về ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh của Bác Hồ Chí Minh. Các trang web lịch sử, bài viết, biên niên sử hoặc trang web đáng tin cậy khác sẽ cung cấp thông tin cần thiết.

Ví dụ câu trả lời: Ngày 19 tháng 5 năm 1890, Bác Hồ Chí Minh sinh tại làng Kim Liên, xã Nam Dàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Lịch sử Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46472 sec| 2251.352 kb