Lớp 8
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Hưng

nêu các chính sách khai thác thuộc địa của thực dân pháp ở việt nam ?
Mọi người ơi, mình đang cảm thấy rất lo lắng không biết phải giải quyết câu hỏi này như thế nào, mai phải nộp bài cho giáo viên rồi. Bạn nào thông thái giúp mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Nghiên cứu sách giáo trình, tài liệu về lịch sử Việt Nam thời kỳ đó để tìm hiểu về chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp.
2. Tìm hiểu thêm từ các nguồn tài liệu khác như sách, bài báo, bài viết, nghiên cứu của các nhà sử học, giáo sư về lịch sử Việt Nam để có cái nhìn đa chiều và chính xác hơn về chủ đề này.

Câu trả lời:

Các chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam có những điểm chính sau:

1. Chính sách hầu hạ: Nhằm kiềm chế phong trào đấu tranh độc lập của người Việt, Pháp tạo ra các chính sách nhằm hầu hạ và kiếm soát người dân Việt. Cụ thể, họ thực hiện chính sách đồng hóa, đưa ra các tiếp đãi, phúc lợi dành cho người Việt tự do nhởn nhơ giữa các thời kỳ đấu tranh.

2. Chính sách biến đất nước thành cơ sở sản xuất, khai thác tài nguyên: Thực dân Pháp tập trung khai thác các nguồn tài nguyên của Việt Nam, chủ yếu là thủy sản, gỗ, các khoáng sản như thiên nhiên đạn, than đá. Họ xây*** hệ thống công trình phục vụ việc khai thác, vận chuyển tài nguyên này về Pháp, đồng thời điều chỉnh nền kinh tế để phục vụ lợi ích của thực dân.

3. Chính sách kiểm soát nhiều lĩnh vực đời sống xã hội: Thực dân Pháp thực hiện chính sách kiểm soát chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội như giáo dục, quân sự, pháp luật, hành chính, văn hóa và truyền thông. Điều này nhằm kiểm soát ý thức và loại bỏ các dấu hiệu phản kháng đối với chế độ thực dân.

4. Chính sách buôn bán và khai thác lao động: Thực dân Pháp sử dụng Việt Nam như một thị trường tiêu thụ và một cơ sở sản xuất rẻ lao động. Họ chiếm đoạt tài nguyên và lao động của người Việt, đưa vào quân đội và buộc người dân làm kỹ sư, công nhân, nông dân để phục vụ lợi ích của Pháp.

Tuy nhiên, thông tin chi tiết và cụ thể hơn về chính sách này có thể được tìm thấy trong các nguồn tài liệu tham khảo về lịch sử Việt Nam.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Thực dân Pháp cũng thúc đẩy việc giáo dục trên lãnh thổ Việt Nam để tạo ra những công chức và nhân viên cần thiết để quản lý thuộc địa và phục vụ lợi ích của Pháp.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Họ cũng áp đặt một hệ thống nhà nước thuộc địa với nhiều quy định gắt gao để kiểm soát quyền lực và kiểm soát kinh tế trong từng địa phương của Việt Nam.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Ngoài việc khai thác tài nguyên, thực dân Pháp còn áp đặt hệ thống chế độ thuế nặng vào dân cư bản địa, buộc người dân phải làm việc chóng mặt để có thể trả thuế, gây ra sự bất công và gia tăng sự khổ hạnh của người Việt.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam bao gồm việc tập trung khai thác tài nguyên, đặc biệt là lợi dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam như cao su, gỗ, đồng, than, thiếc để đáp ứng nhu cầu công nghiệp và thương mại của Pháp.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Lịch sử Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.43608 sec| 2260.211 kb