Lớp 12
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Ngọc

My mother is very busy at work . However, she takes good care of her children. A. Although my mother is very busy at work, but she takes good care of her children. B. In spite of busying at work, my mother takes good care of her children. C. My mother takes good care of her children but she is very busy at work. D. Despite being busy at work, my mother takes good care of her children.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Ngữ văn Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23218 sec| 2083.594 kb