Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Đức

một tuần lễ Mai học ở lớp 25 tiết, mỗi tiết 40 phút.Hỏi trong 2 tuần lễ Mai học ở lớp bao nhiêu thời gian?
Các pro ơi, mình đang bí câu hỏi này quá, Bạn nào cao tay chỉ mình với được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính số tiết học trong 2 tuần lễ
- Trong 1 tuần lễ, Mai học ở lớp 25 tiết.
- Trong 2 tuần lễ, số tiết học sẽ là: 25 tiết/tuần x 2 tuần = 50 tiết.

Bước 2: Tính thời gian học trong 2 tuần lễ
- Mỗi tiết học kéo dài trong 40 phút.
- Tổng thời gian học trong 2 tuần lễ sẽ là: 40 phút/tiết x 50 tiết = 2000 phút.

Câu trả lời: Mai học ở lớp trong 2 tuần lễ là 2000 phút.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Khi đổi ra giờ, thời gian Mai học ở lớp là 2000/60 = 33.33 giờ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Vì có 2 tuần lễ nên tổng thời gian Mai học ở lớp là 1000 x 2 = 2000 phút.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Trong một tuần lễ, Mai học ở lớp 25 x 40 = 1000 phút.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46687 sec| 2248.672 kb