Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Giang

một trăm linh năm triệu không trăm bảy mươi hai nghìn không trăm linh chín được viết là  
Uh oh, mình đang rối bời với một câu hỏi khó đây. Mọi người có thể giúp mình tìm câu trả lời được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta cần hiểu ý nghĩa của các số trong số đó:

- Một trăm linh năm triệu: 100,000,000
- Không trăm bảy mươi hai nghìn: 72,000
- Không trăm linh chín: 90

Câu hỏi yêu cầu là viết số đó.

Cách giải 1:
100,000,000 + 72,000 + 90 = 100,072,090

Cách giải 2:
100,000,000 + 72,000 + 90 = 100,072,090

Cách giải 3:
100,000,000 + 72,000 + 90 = 100,072,090

Vậy, câu trả lời cho câu hỏi trên là số 100,072,090.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24392 sec| 2221.258 kb