Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Long

Một mặt bàn hình tròn có diện tích 37,5 dm2.Tính chu vi của mặt bàn đó.
Chào mọi người, mình đang cảm thấy khá bối rối. Bạn nào đó có kinh nghiệm có thể giúp mình giải quyết vấn đề này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Diện tích mặt bàn hình tròn được tính bằng công thức: S = πr², trong đó r là bán kính mặt bàn.
Chu vi mặt bàn hình tròn được tính bằng công thức: C = 2πr.

Để tìm chu vi của mặt bàn, ta cần tìm bán kính của mặt bàn trước.

Câu trả lời:
- Để tìm bán kính của mặt bàn, ta có công thức: S = πr².
Đặt diện tích S = 37,5***².
37,5 = πr².

- Ta chia cả hai vế của phương trình trên cho π để tìm giá trị của r².
r² = 37,5/π.

- Tính giá trị của r² bằng cách chia 37,5 cho giá trị xấp xỉ của π (3,14).
r² ≈ 37,5/3,14.

- Lấy căn bậc hai của cả hai vế để tìm giá trị của r.
r ≈ √(37,5/3,14).

- Tính giá trị xấp xỉ của r và sau đó tính chu vi của mặt bàn bằng công thức C = 2πr.

Kết quả:
- Chu vi của mặt bàn đó là: C ≈ 2πr (với r là giá trị xấp xỉ đã tính).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

After finding the radius, we can substitute it into the circumference formula to calculate the circumference of the table top.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Given that the area of the table top is 37.5***^2, we can use the formula A = πr^2 to find the radius.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

The formula to calculate the circumference of a circle is C = 2πr, where C is the circumference and r is the radius.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46401 sec| 2248.484 kb