Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Vương

Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là 122,5m vuông và chiều dài là 24,5m vuông.Tính chiều Rộng của mảnh đất đó?
Mọi người ơi, mình cảm thấy loay hoay quá, không biết phải làm sao. Ai có thể chỉ dẫn mình cách giải quyết không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Để tính chiều rộng của mảnh đất, ta có công thức:
Diện tích = chiều dài x chiều rộng

Giải theo công thức trên, ta có:
122,5m² = 24,5m x chiều rộng

Để tìm chiều rộng, ta chia cả hai vế của phương trình cho chiều dài:
Chiều rộng = Diện tích / Chiều dài

Tính toán:
Chiều rộng = 122,5m² / 24,5m

Chiều rộng = 5m

Vậy, chiều rộng của mảnh đất đó là 5m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Ta có biểu thức Diện tích = Chiều dài * Chiều rộng. Thay giá trị diện tích là 122,5m vuông và chiều dài là 24,5m vuông vào biểu thức ta có: 122,5 = 24,5 * Chiều rộng. Giải phương trình này ta có Chiều rộng = 122,5 / 24,5 = 5m vuông.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để tính chiều rộng của mảnh đất, ta sử dụng công thức Diện tích = Chiều dài * Chiều rộng. Với diện tích là 122,5m vuông và chiều dài là 24,5m vuông, ta có: 122,5 = 24,5 * Chiều rộng. Giải phương trình này ta có Chiều rộng = 122,5 / 24,5 = 5m vuông.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Diện tích của mảnh đất bằng tích của chiều dài và chiều rộng, vì vậy ta có phương trình x = 122,5m vuông / 24,5m vuông. Tính toán giá trị ta có chiều rộng của mảnh đất là 5m vuông.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để tìm chiều rộng của mảnh đất, ta có thể sử dụng công thức diện tích hình chữ nhật là A = chiều dài x chiều rộng. Thay vào công thức giá trị chuẩn, ta có 122,5m vuông = 24,5m vuông x chiều rộng. Giải phương trình ta có chiều rộng của mảnh đất là 5m vuông.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45729 sec| 2248.852 kb