Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Ngọc

một lớp học có 40 em trong đó số em nữ chiếm 37,5%. hỏi lớp học đó có số em nữ là
Ai đó có thể tận tình chỉ giáo cho mình cách xử lý câu hỏi này với. Mình thật sự mong muốn lắng nghe những lời khuyên từ các Bạn.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta cần tính số em nữ trong lớp học.

Phương pháp giải 1:
- Vì số em nữ chiếm 37,5% tổng số em trong lớp học, ta có thể tính số em nữ bằng cách nhân tổng số em trong lớp học với 0,375.

Phương pháp giải 2:
- Số em nữ trong lớp học chiếm 37,5% tổng số em, tức là tổng số em nữ trong lớp học bằng 37,5% tổng số em trong lớp học.
- Để tính số em nữ, ta nhân tổng số em trong lớp học với 37,5% (hoặc 0,375).

Câu trả lời:
- Số em nữ trong lớp học là 40 x 0,375 = 15.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50286 sec| 2236.609 kb