Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Phương

một hình chữ nhật có diện tích 630 mét vuông và diện tích này bằng 70% diện tích của hình tam giác.Tính cạnh đáy hình tm giác, biết chiều cao bằng 2,4 dm
Uyên ương hữu tình, giúp đỡ một tay để mình không trôi dạt với câu hỏi khó nhằn này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta sẽ áp dụng phương pháp sau:

Gọi độ dài cạnh đáy hình tam giác là a (đơn vị***), ta có:
Diện tích hình tam giác = (1/2) x cạnh đáy x chiều cao = (1/2) x a x 2,4
Diện tích hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng = a x (630/70) = 9a

Theo đề bài, diện tích hình tam giác bằng 70% diện tích hình chữ nhật, nên ta có phương trình sau:
(1/2) x a x 2,4 = 0,7 x 9a

Giải phương trình trên ta có a = 4,8

Vậy cạnh đáy của hình tam giác là 4,8***.

Câu trả lời: Cạnh đáy của hình tam giác là 4,8***.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Theo công thức diện tích hình tam giác, ta có: diện tích = (1/2) * cạnh đáy * chiều cao. Thay giá trị vào: 441 = (1/2) * a * 0,24. Từ đó, ta tính được cạnh đáy của hình tam giác là a = 441 / (0,24 * 0,5).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Diện tích của hình tam giác là 0,7 * diện tích hình chữ nhật. Vậy, diện tích hình tam giác là 0,7 * 630 = 441 m^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Cạnh đáy của hình tam giác là a, và chiều cao là 2,4*** = 0,24 m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giả sử chiều dài của hình chữ nhật là a và chiều rộng là b. Ta có hệ phương trình sau: a * b = 630.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23925 sec| 2230.508 kb