Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Giang

một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 36cm và chiều rộng bằng 3/5 chiều dài được uốn từ 1 sợi dây thép. hỏi sợi dây thép đó dài mấy mét?
Xin chào, mình cần sự trợ giúp của các Bạn! Ai có kinh nghiệm về vấn đề này không, có thể hướng dẫn mình một chút?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Đề bài cho biết chiều rộng của hình chữ nhật là 36cm và chiều dài là 3/5 chiều dài sợi dây thẹp.
- Gọi chiều dài của sợi dây thẹp là x (đơn vị là mét).
- Ta có phương trình: (3/5)x = 36cm.

Cách 1: Giải phương trình
- Đổi đơn vị từ cm sang mét: 36cm = 0.36m.
- Phương trình trở thành: (3/5)x = 0.36m.
- Nhân cả 2 vế của phương trình cho 5/3 để loại bỏ phân số: x = (5/3) * 0.36m.
- Tính: x = 0.6m.
- Vậy sợi dây thẹp đó dài 0.6 mét.

Cách 2: Quy đổi đơn vị
- Đổi đơn vị của chiều dài hình chữ nhật từ cm sang mét: 36cm = 0.36m.
- Vì chiều rộng của hình chữ nhật bằng 3/5 chiều dài sợi dây thẹp, ta có: 0.36m = (3/5)x.
- Nhân cả 2 vế của phương trình cho 5/3 để loại bỏ phân số: x = (5/3) * 0.36m.
- Tính: x = 0.6m.
- Vậy sợi dây thẹp đó dài 0.6 mét.

Câu trả lời: Sợi dây thép đó dài 0.6 mét.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Ta biết chiều rộng của hình chữ nhật là 36cm và chiều dài của nó được uốn từ 1 sợi dây thép có tỉ lệ 3/5. Để tính độ dài sợi dây thép, ta chia chiều rộng cho tỉ lệ 3/5: 36 / (3/5) = 60. Vậy độ dài sợi dây thép là 60cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Ta biết rằng chiều rộng của hình chữ nhật là 36cm và chiều dài của nó được uốn từ 1 sợi dây thép có tỉ lệ 3/5. Để tính độ dài sợi dây thép, ta nhân chiều rộng với tỉ lệ 3/5: 36 x (3/5) = 21.6. Vậy độ dài sợi dây thép là 21.6cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để tìm độ dài của sợi dây thép, ta có thể sử dụng công thức: chiều dài = chiều rộng / tỉ lệ. Với tỉ lệ là 3/5, ta có: chiều dài = 36 / (3/5) = 60 (cm). Vậy sợi dây thép có độ dài là 60cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Chiều dài hình chữ nhật là:

$36:\frac35=60(cm)$

Độ dài sợi dây thép là:

$(60+36)\times2=192(cm)$

Đ/s: $192cm$.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49189 sec| 2249.266 kb