Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Ngọc

Một đội thợ có 300 người dự định làm trong tám mươi ngày khi bắt đầu làm có một số người chuyển đi nơi khác nên làm xong công việc muộn hơn 20 ngày hỏi số người chuyển đi là bao nhiêu?
Các pro ơi, mình đang cần sự trợ giúp! Ai có thể hướng dẫn mình cách trả lời câu hỏi này được không ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, ta có thể sử dụng phương pháp giải bằng phép tính đơn giản.

Gọi số người chuyển đi là x.

Khi bắt đầu làm, số người trong đội là 300.

Số người còn lại sau khi có người chuyển đi là 300 - x.

Thời gian làm công việc cần làm là 80 ngày.

Theo quy tắc "công việc = nhân công x thời gian", ta có:

300 x 80 = (300 - x) x (80 + 20)

24000 = (300 - x) x 100

240 = (300 - x)

300 - x = 240

x = 300 - 240

x = 60

Vậy, số người chuyển đi là 60.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Giả sử ban đầu có x người chuyển đi. Khi bắt đầu làm không có ai chuyển đi nên còn lại 300 người. Công việc muộn hơn 20 ngày nên cần thêm 20x người để hoàn thành công việc. Tổng cộng sau khi thêm người là 300 + 20x người. Vì công việc muộn hơn 20 ngày nên sẽ có số người lớn hơn 300, ta có phương trình 300 + 20x > 300. Giải phương trình ta có x > 0. Số người chuyển đi lớn hơn 0.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giả sử ban đầu có x người chuyển đi. Khi bắt đầu làm không có ai chuyển đi nên còn lại 300 người. Công việc muộn hơn 20 ngày nên cần thêm 20x người để hoàn thành công việc. Tổng cộng sau khi thêm người là 300 + 20x người. Vì công việc vẫn hoàn thành nên sẽ có số người cũng là 300. Ta có phương trình 300 + 20x = 300. Giải phương trình ta có x = 0. Số người chuyển đi là 0.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Lời giải:
$300$ người thì làm xong trong 80 ngày

Khi có 1 số người chuyển đi thì làm xong công việc trong $80+20=100$ ngày

Số người còn lại là: $300\times \frac{80}{100}=240$ (người)

Số người chuyển đi: $300-240=60$ (người)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45757 sec| 2249.516 kb