Lớp 8
20điểm
2 năm trước
Vũ Thế

Một công nhân được giao làm một số sản phẩm trong thời gian nhất định. Người đó dự định làm mỗi ngày 45 sản phẩm. Sau khi làm được 2 ngày, người đó nghỉ 1 ngày nên để hoàn thành công việc đúng kế hoạch, mỗi ngày người đó phải làm thêm 5 sản phẩm. Tính số sản phẩm người đó được giao?
Mình cảm thấy thực sự bế tắc lúc này và rất cần một ai đó hỗ trợ. Mọi người có thể dành chút thời gian giúp mình không? Xin lỗi nếu mình làm phiền Mọi người.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Để giải bài toán này, ta có thể dùng phương pháp tổng hợp giữa công việc hàng ngày và ngày nghỉ.

Cách 1:
Gọi số sản phẩm đã làm được trong 2 ngày là a.
Số ngày nghỉ là b.
Số sản phẩm phải làm thêm mỗi ngày là c.
Số sản phẩm người đó được giao là x.

Theo thông tin trong câu hỏi, ta có hệ phương trình:
a + b = 2 * 45
(a + c) + b = x

Giải hệ phương trình trên để tìm giá trị của x.

Cách 2:
Ta có thể dùng tính tổng các sản phẩm hàng ngày và ngày nghỉ để giải bài toán.

Gọi số ngày làm việc là n.
Theo thông tin trong câu hỏi, ta có:
45 * n + 5 * (n - 1) = x

Sau đó, ta thay các giá trị của n vào để tính giá trị của x.

Cách 3:
Ta cũng có thể giải bài toán theo phương pháp đề cương đơn giản như sau:

Gọi số ngày làm việc là n.
Theo thông tin trong câu hỏi, ta có:
x = (2 * 45) + (n - 1) * 5

Trả lời câu hỏi:
Sau khi áp dụng các phương pháp giải bài toán trên, ta có thể tính được số sản phẩm người đó được giao. Việc tính toán phụ thuộc vào các giá trị cụ thể được đưa ra trong đề bài.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Theo điều kiện đề bài, mỗi ngày người đó phải làm thêm 5 sản phẩm, vậy số sản phẩm giao cho công nhân là x - 90 = 45 + 5 + 5 = 55 sản phẩm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Vì người đó nghỉ 1 ngày, nên số sản phẩm còn lại cần làm là x - 90.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Sau 2 ngày làm, công nhân đã làm được 2 * 45 = 90 sản phẩm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47823 sec| 2249.328 kb