Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Giang

Mỗi tiết học kéo dài 2/3 giờ . Giữa hai tiết học , học sinh được nghỉ 1/6 giờ . Hỏi thời gain sau 1 tiết học và giờ nghỉ kéo dài trong bao lâu
các Bạn ơi, mình đang bí bài này quá, ai giỏi giúp mình với! Cảm ơn cả nhà

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta có thể sử dụng phương pháp tính toán và phân tích đơn giản như sau:
- Dựa vào thông tin đã cho, ta biết rằng mỗi tiết học kéo dài 2/3 giờ và giữa hai tiết học, học sinh được nghỉ 1/6 giờ.
- Ta cần tính thời gian sau 1 tiết học và thời gian nghỉ kéo dài là bao lâu.

Cách giải 1:
- Ta tính tổng thời gian mất cho 1 tiết học và 1 khoảng thời gian nghỉ: 2/3 + 1/6 = 4/6 = 2/3.
- Vậy thời gian sau 1 tiết học và giờ nghỉ kéo dài là 2/3 giờ.

Cách giải 2:
- Ta tính tổng thời gian mất cho 1 tiết học và 1 khoảng thời gian nghỉ: 2/3 + 1/6 = 3/6, rút gọn 3/6 = 1/2.
- Vậy thời gian sau 1 tiết học và giờ nghỉ kéo dài là 1/2 giờ.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên là:
- Thời gian sau 1 tiết học và giờ nghỉ kéo dài là 2/3 giờ hoặc 1/2 giờ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Mỗi tiết học kéo dài 2/3 giờ và giữa hai tiết học, học sinh được nghỉ 1/6 giờ. Vậy sau 1 tiết học, thời gian đã trôi qua là 5/6 giờ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Thời gian một tiết học là 2/3 giờ, thời gian nghỉ giữa hai tiết là 1/6 giờ. Sau mỗi tiết học là thời gian học là 2/3 giờ và thời gian nghỉ là 1/6 giờ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Thời gian của mỗi tiết học là 2/3 giờ, thời gian nghỉ giữa hai tiết là 1/6 giờ. Vậy sau 1 tiết học, thời gian đã trôi qua là 2/3 giờ + 1/6 giờ = 5/6 giờ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phương pháp giải:
- Để rút gọn một phân số, ta tìm ước chung lớn nhất của tử số và mẫu số, sau đó chia tử số và mẫu số cho ước chung đó.
- Đối với phân số 8/6:
Tìm ước chung lớn nhất của 8 và 6: 2
8/6 = (8/2) / (6/2) = 4/3 (rút gọn được)

- Đối với phân số 12/36:
Tìm ước chung lớn nhất của 12 và 36: 12
12/36 = (12/12) / (36/12) = 1/3 (rút gọn được)

- Đối với phân số 20/35:
Tìm ước chung lớn nhất của 20 và 35: 5
20/35 = (20/5) / (35/5) = 4/7 (rút gọn được)

- Đối với phân số 60/15:
Tìm ước chung lớn nhất của 60 và 15: 15
60/15 = (60/15) / (15/15) = 4/1 (rút gọn được)

Câu trả lời:
- Phân số 8/6 rút gọn được thành 4/3.
- Phân số 12/36 rút gọn được thành 1/3.
- Phân số 20/35 rút gọn được thành 4/7.
- Phân số 60/15 rút gọn được thành 4/1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47224 sec| 2248.797 kb