Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Vương

Mn ơi cho mk hỏi căn x nhân căn x bằng bao nhiêu z
Uyên ương hữu tình, giúp đỡ một tay để mình không trôi dạt với câu hỏi khó nhằn này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, ta sử dụng quy tắc căn bậc hai của tích hai số:

√(x*y) = √x*√y

Áp dụng quy tắc này vào câu hỏi, ta có:

√(x * √x) = √x * √√x

Vì không có thông tin cụ thể về giá trị của x, ta không thể tìm giá trị chính xác của √(x * √x).

Câu trả lời: Không thể xác định giá trị cụ thể của √(x * √x) nếu không có thông tin về giá trị của x.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Căn x nhân căn x có thể được viết dưới dạng x^(1/2) * x^(1/2) = x

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Phương pháp làm:

Đối với các câu trống, chúng ta cần điền đúng thì của động từ trong ngoặc vào chỗ trống. Để tính tới thì của động từ, ta cần xem xét ngữ cảnh và thời gian diễn ra sự việc trong câu.

Câu trả lời:

9. He (not come) won't come here tomorrow.

10. Don’t worry! He (come) will come here soon.

11. I’ll call you when I (arrive) arrive at my hotel.

12. He (text) will text you as soon as he’s on the bus.

13. Let’s eat dinner when John (get) gets here.

14. Julie (be) will be late tomorrow evening, so I’ve booked a table at a restaurant for 10pm.

15. As soon as I (be) am able to, I’m going to get a new job.

16. Please wait here until the nurse (call) calls you.

17. I (get) will get up early tomorrow morning and finish the report then.

18. Before you (leave) leave, please make sure you’ve locked the door.

19. She (let) will let us know later, when she’s ready to leave.

20. I must clean my kitchen before my mother (get) gets here.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.32264 sec| 2228.336 kb