Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Huy

Mẹ đi chợ mua 2 chai nước giặt và 3 nước xả vải. Mỗi chai nước giặt giá 125  000 đồng. Mỗi chai nước xả vải giá 114  000 đồng. Hỏi mẹ phải trả cô bán hàng bao nhiêu tiền?
Xin chào các Bạn, mình đang gặp một chút rắc rối ở đây và thực sự cần sự hỗ trợ. Mọi người có thể dành chút thời gian để giúp mình giải quyết vấn đề này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta có thể sử dụng phép cộng và phép nhân để tính tổng số tiền mẹ phải trả.

Phương pháp giải:
- Mẹ mua 2 chai nước giặt, mỗi chai giá 125,000 đồng, tổng số tiền mua nước giặt là 2 * 125,000 = 250,000 đồng.
- Mẹ mua 3 chai nước xả vải, mỗi chai giá 114,000 đồng, tổng số tiền mua nước xả vải là 3 * 114,000 = 342,000 đồng.
- Để tính tổng số tiền mẹ phải trả, ta cộng tổng số tiền mua nước giặt và tổng số tiền mua nước xả vải: 250,000 + 342,000 = 592,000 đồng.

Vậy, mẹ phải trả cho cô bán hàng 592,000 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.09390 sec| 2229.992 kb