Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Đức

May mỗi bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi có 429,5m vải thì may được nhiều nhất mấy bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải
Chào mọi người! Tôi đang tìm kiếm một chút hỗ trợ để giải quyết câu hỏi này. Có ai biết câu trả lời không nhỉ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, chúng ta cần sử dụng phép chia và công thức tính số bộ quần áo.

Phép chia:
Để tìm số bộ quần áo có thể may, ta chia tổng độ dài vải cho độ dài vải cho mỗi bộ.

Công thức tính số bộ quần áo:
Số bộ quần áo = Tổng độ dài vải / Độ dài vải cho mỗi bộ

Công thức tính phần dư:
Phần dư = Tổng độ dài vải % Độ dài vải cho mỗi bộ

Áp dụng vào bài toán:
Tổng độ dài vải là 429,5m và độ dài vải để may 1 bộ là 2,8m.

Số bộ quần áo = 429,5 / 2,8
Phần dư = 429,5 % 2,8

Tiến hành tính toán:

- Cách 1:
Số bộ quần áo = 429,5 / 2,8 = 153
Phần dư = 429,5 % 2,8 = 2,1m

- Cách 2:
Số bộ quần áo = floor(429,5 / 2,8) = 153 (lấy phần nguyên)
Phần dư = 429,5 - 153 * 2,8 = 2,1m

Vậy, số bộ quần áo có thể may là 153 bộ và còn thừa 2,1 mét vải.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Để tìm số bộ quần áo và số mét vải còn thừa, ta sử dụng phép chia kết hợp với phép chia lấy phần dư. Số bộ quần áo được tính bằng phép chia 429,5m vải cho 2,8m vải (429,5 ÷ 2,8 = 153.39). Số lượng bộ quần áo là 153. Để tìm số mét vải còn thừa, ta sử dụng phép chia lấy phần dư 429,5m vải cho 2,8m vải (429,5 mod 2,8 = 0,7). Vậy số bộ quần áo là 153 và còn thừa 0,7 mét vải.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để tìm số bộ quần áo và số mét vải còn thừa, ta sử dụng phép chia kết hợp với phép chia lấy phần dư. Số bộ quần áo được tính bằng phép chia 429,5m vải cho 2,8m vải (429,5 / 2,8 = 153.39). Số lượng bộ quần áo là 153. Để tìm số mét vải còn thừa, ta sử dụng phép chia lấy phần dư 429,5m vải cho 2,8m vải (429,5 % 2,8 = 0,7). Vậy số bộ quần áo là 153 và còn thừa 0,7 mét vải.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phương pháp làm:

- Bước 1: Đọc đoạn văn "BUỔI SỚM TRÊN CÁNH ĐỒNG" trên trang 14 của sách tiếng Việt lớp 5.
- Bước 2: Đọc hiểu đoạn văn và tìm hiểu thông tin liên quan đến các vật được tác giả miêu tả.
- Bước 3: Phân tích cách tác giả quan sát sự vật trong đoạn văn.
- Bước 4: Chọn ra ít nhất một chi tiết thể hiện sự quan sát của tác giả.
- Bước 5: Trả lời câu hỏi theo yêu cầu.

Câu trả lời:

a) Tác giả miêu tả những vật như buổi sớm, cánh đồng, đám mây, cây cỏ, vườn xanh, mái nhà, con đường, bông hoa, chim hót, và ánh mặt trời.

b) Tác giả quan sát sự vật bằng các giác quan như mắt, tai, và mũi. Tác giả nhìn thấy buổi sớm, nghe chim hót, và ngửi hương vị mát của đất đai.

c) Một chi tiết thể hiện sự quan sát của tác giả là "Cảnh đáng yêu như một bức tranh thị giác mà tác giả miêu tả."

Lưu ý: Đây chỉ là một câu trả lời mẫu, bạn có thể tự viết câu trả lời dựa trên phương pháp làm và hiểu biết của mình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46400 sec| 2248.797 kb