Lớp 7
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
User Google

Lớp 7A có 35 học sinh và tỉ số giữa số học sinh nam và nữ là 2 : 3. Hỏi trong lớp này, nam hay nữ nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu học sinh?
Chào cả nhà, mình đang gặp một chút vấn đề khó khăn, Bạn nào biết có thể giúp mình giải đáp câu hỏi này được không ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Đặt số học sinh nam trong lớp là 2x và số học sinh nữ là 3x.
Theo đề bài, tổng số học sinh trong lớp là 35 học sinh, ta có: 2x + 3x = 35.
Tổng số học sinh nam và nữ là 5x.
Từ đó, suy ra x = 7.
Vậy số học sinh nam là 2x = 2 * 7 = 14, số học sinh nữ là 3x = 3 * 7 = 21.

Câu trả lời: Có nhiều cách giải, tuy nhiên theo phương pháp trên thì số học sinh nữ nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu học sinh là: 21 - 14 = 7 học sinh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Số học sinh nam trong lớp là 2/5 x 35 = 14 và số học sinh nữ là 3/5 x 35 = 21. Ta có thể thấy số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam 21 - 14 = 7 học sinh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Giả sử số học sinh nam là 2a và số học sinh nữ là 3a. Tổng số học sinh trong lớp là 2a + 3a = 5a. Vì tỉ số giữa số học sinh nam và nữ là 2 : 3, ta có thể giải phương trình 2a/3a = 2/3 <=> 2a = 2/3 x 3a <=> 2a = 2a. Vậy giả sử đúng. Số học sinh nam là 2a = 2 x 7 = 14 và số học sinh nữ là 3a = 3 x 7 = 21. Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 21 - 14 = 7 học sinh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Từ tỉ số giữa số học sinh nam và nữ là 2 : 3, ta có thể giả sử số học sinh nam là 2x và số học sinh nữ là 3x. Tổng số học sinh trong lớp là 2x + 3x = 5x. Vì vậy, 5x = 35 => x = 7. Số học sinh nam là 2x = 2 x 7 = 14 và số học sinh nữ là 3x = 3 x 7 = 21. Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 21 - 14 = 7 học sinh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Số học sinh nam là 2/5 x 35 = 14 và số học sinh nữ là 3/5 x 35 = 21. Do đó, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam 21 - 14 = 7 học sinh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.51089 sec| 2248.641 kb