Lớp 7
10điểm
3 năm trước
Phạm Thành Trung

Lớp 7A có 35 học sinh và tỉ số giữa số học sinh nam và nữ là 2 : 3. Hỏi trong lớp này, nam hay nữ nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu học sinh?
Ủa, có ai rành về chủ đề này có thể hỗ trợ mình một chút được không? Mình chân thành cảm ơn trước mọi sự giúp đỡ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Gọi số học sinh nam là 2x và số học sinh nữ là 3x (với x là một số thích hợp)
- Tổng số học sinh trong lớp là 35, nên ta có phương trình: 2x + 3x = 35
- Giải phương trình ta được: 5x = 35, suy ra x = 7
- Vậy số học sinh nam là 2x = 2(7) = 14 và số học sinh nữ là 3x = 3(7) = 21

Câu trả lời: Trong lớp, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam và nhiều hơn 7 học sinh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 21 - 14 = 7 học sinh

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Trong lớp 7A, học sinh nữ nhiều hơn học sinh nam là 21 - 14 = 7 học sinh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45453 sec| 2272.641 kb