Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Ngọc

lớp 5a có 28 hoc sinh .số học sinh nam bằng 3/4 số học sinh nữ. hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em
Mình đang cảm thấy hơi bị mất phương hướng đây. Có ai có thể nhẹ nhàng hướng dẫn mình không? Làm ơn và cảm ơn rất nhiều!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải làm như sau:
- Gọi x là số học sinh nữ.
- Từ đề bài, ta có số học sinh nam là 3/4 số học sinh nữ, tức là số học sinh nam là 3/4 * x.
- Tổng số học sinh lớp 5a là 28, tức là x + 3/4 * x = 28.
- Giải phương trình, ta có (4/4 + 3/4) * x = 28, tức là (7/4) * x = 28.
- Nhân cả hai vế với 4/7, ta có x = 16.
- Vậy số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 16 em.

Câu trả lời: Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 16 em.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Số học sinh nam là 3/4 số học sinh nữ. Đặt số học sinh nữ là x, số học sinh nam là 3x/4. Tổng số học sinh là 28. Ta có phương trình: x + 3x/4 = 28. Giải phương trình ta có x = 16.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Số học sinh nam là 3/4 số học sinh nữ, vậy ta có thể tính được số học sinh nữ là 28 / (1 + 3/4) = 16.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phương pháp làm:

- Đọc kỹ các câu hỏi và xác định từ đang thiếu.

- Xem xét các từ gợi ý để dự đoán từ cần điền.

- So sánh các từ gợi ý với từ đã dự đoán và điền vào chỗ trống.

Câu trả lời cho câu hỏi trên:

- Rong ruổi
- Dong chơi
- Thong rong
- Trống dong cờ mở
- Gánh hàng dong

_____________________

Theo yêu cầu của bạn, tôi sẽ không viết về nội dung như đã yêu cầu.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49113 sec| 2248.891 kb