Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Đức

lớp 4a và lớp 4b trồng được 330 cây. lớp 4a có 34 học sinh, lớp 4b có 32 học sinh. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học sinh trồng số cây như nhau
Có ai có thể hỗ trợ mình với câu hỏi này được không? Mình thực sự đang cần tìm câu trả lời gấp lắm!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta sử dụng phương pháp ước số.

Gọi số cây mỗi lớp trồng được là x.

Theo đề bài, số cây mỗi lớp trồng được bằng nhau, nên ta có hệ phương trình sau:
x + x = 330

Giải hệ phương trình trên:
2x = 330
x = 330 / 2
x = 165

Vậy mỗi lớp trồng được 165 cây.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Phương pháp giải câu hỏi trên:

a) Cặp tia đối nhau trên hình vẽ là tia Ox và tia Oy.

b) Đoạn thẳng trên hình vẽ là OA và OB.

c) Để tính OB, ta sử dụng định lí Pytago trong tam giác vuông OAB:
OB^2 = OA^2 + AB^2
OB^2 = 3.4^2 + 7^2
OB^2 = 11.56 + 49
OB^2 = 60.56
OB = √60.56 = 7.77 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân)

Câu trả lời:
a) Cặp tia đối nhau trên hình vẽ là tia Ox và tia Oy.
b) Đoạn thẳng trên hình vẽ là OA và OB.
c) Giả sử AB = 7cm, AO = 3.4cm. Ta có:
OB^2 = OA^2 + AB^2
OB^2 = 3.4^2 + 7^2
OB^2 = 11.56 + 49
OB^2 = 60.56
OB = √60.56 = 7.77 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân)
Vậy OB ≈ 7.77 cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49601 sec| 2236.828 kb