Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Linh

lớp 4a có 32 học sinh được chia đều vào 4 tổ .Hỏi: a) 3 tổ chiếm mấy phần số học sinh của lớp ? b) 3 tổ có bao nhiêu học sinh?
Tôi thật sự đấu tranh với câu hỏi này hơi lâu rồi và cần một ít ánh sáng từ mọi người. Có ai có thể giúp tôi hiểu rõ hơn không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính tổng số học sinh của lớp 4a:
32 học sinh

Bước 2: Chia tổng số học sinh cho số tổ:
32 học sinh / 4 tổ = 8 học sinh/tổ

Bước 3: Tính số học sinh của 3 tổ:
8 học sinh/tổ x 3 tổ = 24 học sinh

Bước 4: Tính phần trăm số học sinh của 3 tổ trên tổng số học sinh của lớp:
24 học sinh / 32 học sinh x 100% ≈ 75%

Câu trả lời:
a) 3 tổ chiếm 75% số học sinh của lớp.
b) 3 tổ có 24 học sinh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44164 sec| 2249.078 kb