Lớp 6
10điểm
2 năm trước
Vũ Quang Tú

lịch sử được hiều là gi
Chào các Bạn, mình cá rằng ở đây có người biết câu trả lời cho câu hỏi của mình, có ai không nhỉ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đầu tiên, đọc và hiểu câu hỏi. Phân tích câu hỏi để xác định ý muốn của người hỏi.

2. Tìm hiểu về lịch sử lớp 6. Đọc sách giáo trình hoặc tài liệu lịch sử cấp lớp 6 để có cái nhìn tổng quan về nội dung môn học này.

3. Tìm kiếm thông tin chi tiết về nội dung môn lịch sử lớp 6. Sử dụng tài liệu tham khảo, sách giáo trình, sách bài giảng hoặc tài liệu điện tử để có kiến thức cụ thể và đáp án chính xác cho câu hỏi.

4. Phân loại và tổ chức thông tin. Tổ chức và ghi chép lại những điểm chính, sắp xếp theo thứ tự logic để giúp bạn trả lời câu hỏi một cách rõ ràng và liên kết logic.

Câu trả lời:

Câu hỏi "Lịch sử được hiểu là gì?" yêu cầu định nghĩa hoặc giải thích ý nghĩa của môn học Lịch sử. Dưới đây là các cách trả lời:

Cách 1: Lịch sử là một môn học xác định, nghiên cứu và giảng dạy về quá trình diễn biến của sự kiện trong quá khứ, đặc biệt là về những sự kiện quan trọng và ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội và loài người. Nó giúp con người hiểu và đánh giá quá trình hình thành và phát triển của con người và xã hội qua thời gian.

Cách 2: Lịch sử là một ngành khoa học xã hội nghiên cứu về quá khứ của con người và xã hội. Nó tìm hiểu về những sự kiện, biến đổi và diễn biến trong lịch sử, từ các văn minh cổ đại đến hiện đại, để cung cấp kiến thức và hiểu biết về nguồn gốc, phát triển và tác động của con người.

Cách 3: Lịch sử là một môn học giúp con người tìm hiểu về quá khứ và học từ những điều đã xảy ra. Nó giúp con người hiểu rõ hơn về những sự kiện lịch sử, những người đã làm nên lịch sử và tác động của chúng lên thế giới ngày nay.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Lịch sử cung cấp cho chúng ta kiến thức về các nhân vật lịch sử nổi tiếng, những thành tựu và thất bại của con người trong quá khứ, từ đó rút ra được những bài học hữu ích cho cuộc sống hiện tại và tương lai.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Lịch sử giúp chúng ta tìm hiểu về nguồn gốc và phát triển của các nền văn hóa, địa lý, xã hội, kinh tế và chính trị các quốc gia.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Lịch sử là một môn học giúp chúng ta hiểu về quá khứ của con người, các sự kiện lịch sử, những văn hóa, truyền thống của các dân tộc trên thế giới.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Lịch sử Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48483 sec| 2250.898 kb